Nyheter

 • Gratis kjernetid

  Gratis kjernetid gjelder både kommunale og private barnehager. Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2015-2016 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 405 000 kroner per år. Fra 1. august 2016 vil ordningen bli utvidet til også å gjelde 3-åringer. Inntektsgrensen vil fra samme dato bli satt til 417 000 kroner.

  19.02.2016 09.57
 • Litt info om barnehage tilbudet i Lørenskog kommune

  03.02.2016 21.51
 • Kvalitet i barnehagen

  Regjeringen er opptatt av god kvalitet i barnehagen for at barn skal få en god start og gode muligheter til å klare seg videre i livet. Gode språkferdigheter er en forutsetning for dette, og regjeringen har derfor prioritert språk som noe av det viktigste i barnehagen. Regjeringen vil arbeide for et rikt mangfold av barnehager og sikre åpenhet for foreldre og andre om innholdet og kvaliteten.

  03.02.2016 21.48
 • ASQ og ASQSE

  Lørenskog kommune har i fellesskap med de private barnehagene bestemt at vi skal bruke ASQ og ASQSE skjemaer i samarbeid med foreldrene. Gjennom bruk av dette vil man kunne identifisere barn som trenger videre kartlegging og eventuell utredning.

  03.02.2016 21.30
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Søke barnehage plass

Søknad om plass gjøres via nettsidene til Lørenskog kommune. Hele søknadsprosedyren foregår via hjemmesidene til kommunen. Trenger du hjelp ta kontakt via e-post, telefon eller fremmøte.

Vår plattform- INGEN KAN ALT_ MEN ALLE KAN NOE

Vårt grunnleggende fundament er at barna skal oppleve trygghet i forhold til de voksne som barnet omgås med og i forhold til de andre barna. Samfunnet er mye styrt etter klokka og opplevelsen av tidspress er vanlig. Vi ønsker å være en motvekt til dette. Vi vil at barna skal få mange opplevelser og mye læring, men også mye tid til å fordøye inntrykk. Trivselen kommer når barnet er trygt, har gode lekekamerater og får leke i et stimulerende miljø.